Säännöt

Viime vuoden kesäkokouksessa esiteltiin ehdotus seuran uusiksi säännöiksi. Tuolloin saatiin luonnoksesta hyvää palautetta, mikä on nykyisessä uudessa sääntöehdotuksessa huomioitu.
Johtokunta on lisäksi tuon jälkeen käsitellyt sääntöehdotusta useita kertoja, ja pyrkinyt muokkaamaan uusista säännöistä mahdollisimman hyvät. Ne ovat merkittävä parannus seuran voimassa oleviin sääntöihin, ja edistävät entisestään jäsenten yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Niissä otetaan kantaa moniin sellaisiin asioihin, jotka aiemmin ovat jääneet tulkinnanvaraisiksi. Tarkoituksena on saada aikaan selkeät säännöt, jotka palvelevat seuran ja jäsenistön etua.
Tutustukaa sääntöehdotukseen! Uusien sääntöjen hyväksymisestä päätetään kesäkokouksessa 4.8.sääntöehdotus_2024.docx