Pj:n kevätkatsaus

Puheenjohtajan kevätkatsaus                                                            10.4.2022

 

Jäsenistölle:

 

Metsästysseuramme toiminta on muutamien viime vuosien ajan ollut aika lailla alamaissa. Yhtenä syynä tähän on tietenkin ollut korona, joka on suorastaan kieltänyt kokoontumasta ja estänyt muutakin yhteistä tekemistä. Toki kaikki perus-toiminnot ovat pyörineet. On järjestetty harjoituksia ja kilpailuita, ja varsinainen metsästystoiminta on sujunut melko lailla mallikkaasti. Ja on ollut muutakin toimintaa, ja aktiivisia jäseniä niin talkoopuuhissa, ammunnoissa kuin riistanhoitotöissäkin. Ei unohdeta sitä kaikkea! Mutta yleisilme ja tunnelma on kaiken kaikkiaan ollut jollain lailla negatiivinen. Eikä korona ole ainoa sitä selittävä tekijä. Syitä löytyy varmasti myös niin erilaisista näkemyksistä, toimintatavoista kuin henkilökemioistakin. Olivat syyt mitä hyvänsä, negatiivisuus saa nyt luvan loppua!

 

Nostan esiin kolme asiaa, joiden eteenpäin viemiseksi aion itse käyttää tänä vuonna aikaa ja vaivaa niin paljon kuin mahdollista.

Ensimmäinen niistä on jäsenten osallistuttaminen aktiivisesti seuran toimintoihin. Siihen tarvitaan ilman muuta tietynlaisia johtohenkilöitä joilla on aikaa ja halua aktivoida jäseniä kaikkiin erilaisiin seuratoimintoihin, mutta siihen tarvitaan meitä jokaista. Aktivointi tapahtuu myös antamalla eri henkilöille vastuullisia tehtäviä, ja antamalla kaikille mahdollisuuden esittää omia mielipiteitään. Mutta yhtä lailla mielipiteet on myös pystyttävä perustelemaan.

Olen itse kasvanut pienestä pitäen tähän metsästysseuraan kiinni. Seuran etu on aina ollut kaikki kaikessa, ja se menee kaikkien henkilökohtaisten etujen edelle. Edelleen. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja kaikilla seuraan tulleilla ei edes voi olla samanlaista sidettä seuraan tai Ahlaisiin ylipäätään koska lähtökohtia on niin erilaisia. Mutta se ei poista sitä kuinka tärkeää on saada kaikille jäsenille oma seuraidentiteetti, ja sitä kautta tietynlainen ylpeys ja yhteenkuuluvaisuuden tunne, sillä jäsenet tekevät tämän seuran.

 

Toinen asia on muutos. Jos haluaa asioiden muuttuvan, on oltava valmis tekemään asioita sen eteen. Ja samalla hyväksymään sen että muutos aiheuttaa myös vastarintaa.

On selvää että kaikkea ei pidä muuttaa kerralla, ja siinä mitä on ennen tehty ja miten on aiemmin toimittu on edelleen paljon hyvää. Mutta on myös asioita ja toimintatapoja jotka pitää yksinkertaisesti hävittää. Räjäyttää pois. Kaikki eivät tule siitä pitämään, ja edes kaikki omat kaverit eivät varmasti ole kaikesta samaa mieltä, mutta niin pitää silti tehdä. Jotkut muutokset tarvitsevat enemmän aikaa, mutta vuodessakin voi tehdä paljon.

Muutoksia ei tehdä muutoksien itsensä takia. Ne tehdään siksi että tulevaisuus olisi parempi. Seuralle, ja sitä myötä sen jäsenille. Samalla pitää muistaa että muutoksia pitää myös arvioida. Kun jotain tehdään, aika näyttää mikä muutoksen vaikutus on. Jos tarvitaan korjausliikkeitä, sitten tehdään ne. Varmaa on vain se, että nykyisistä poteroista on päästävä eteenpäin.

 

Kolmas esiin nostettava asia on vastuu. Jokainen meistä on vastuussa. Puheenjohtaja on vastuussa koko seurasta ja sen jäsenistä. Jahtipäälliköt ovat vastuussa omasta porukastaan ja siitä että kaikki tapahtuu lakien, sääntöjen ja päätösten mukaan. Ammunnanvalvojat vastaavat siitä että harjoittelu ja kilpaileminen on kaikille turvallista. Majan isäntä vastaa majasta, ratamestarit ampumaradoista, kortistonhoitajat jäsen- ja maanvuokratiedoista ja niin edelleen. Lisäksi jokainen seuran jäsen on vastuussa siitä että toimii kunniallisesti ja lakien sekä seuran sääntöjen mukaan. Myös moraalisesti! Kaikkien näiden ja monien luettelemattomien vastuiden lisäksi on vielä yksi tärkeä vastuu. Se on meidän vanhempien ja kokeneempien jäsenten vastuu ja esimerkki nuorille. Sitä sopii jokaisen miettiä. Minä ainakin mietin. Kannatko sinä oman vastuusi?

 

Hyviä asioita tapahtuu. Ilkan Esa järjestää hankkimansa porukan kanssa Mini-Metso -leirin metsästysmajalla toukokuun 7.päivä. Pöystin Teuvo ja Martinin Seppo samoin Hirvi-ammuntojen piirikatsastukset kivääriradalla 21.5.

Ampumatoimikunta on kokoontunut, ja harjoitukset alkavat haulikkoharjoituksilla maanantaina toukokuun 9.päivä.

Itse järjestän kaurispukkijahtiin osallistuville info-tilaisuuden metsästysmajalla sunnuntaina 15.5. klo 16.

Eikä syksyllä odottavia hirvi- ja peurajahtejakaan unohdeta sillä lupahakemus tehdään ja jätetään ajallaan huhtikuun loppuun mennessä.

Tehdään tästä hieno toimintavuosi. Yhdessä!

 

 

 

Timo Savunen, pj

Ahlaisten Metsästysseura ry