Kaurisjahti

•Kauris on pienriistaa, pyyntilupia ei tarvita

•Noudatettava kuitenkin seurassa tehtyjä rajoituksia, kiintiöitä ja muita päätöksiä

•Metsästysalueella tulee olla oikeus kauriin metsästykseen. Riittää jos on oikeus hirvieläinten metsästykseen, kaurista ei tarvitse erikseen mainita.

•Metsästäjällä tulee olla suoritettuna ampumakoe

•Saaliista on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus 7 vuorokauden kuluessa kaadosta.

•Seuran omia ilmoitusvelvollisuuksia tulee noudattaa.

•Jahti alkaa 1.9. Ajavan koiran käyttö sallittua 24.9. alkaen. Jahti päättyy 15.2. Kevätpukin jahtiaika 16.5.-15.6.

        •Vaikka lakisääteinen etäisyys (150 m asuttuun rakenukseen) täyttyisi, silti käytettävä harkintaa (kauriit ovat usein lähellä asutusta).Onko turvallista metsästää,ja vaikka olisi, onko järkevää?

        •Viljelysten tallominen ehdottomasti kiellettyä! Tästä voi poiketa vain maanomistajan luvalla.

Kesäkokouksessa tehtiin päätös siitä että kauriiden kiintiö tälle metsästyskaudelle on 60 kpl. Ne jaetaan hirvi/peuraryhmäalueittain 20kpl/alue (Kellahti, Ylikylä, Alakylä). Samoin päätettiin siitä että metsästäjä voi ampua omaan käyttöönsä kaksi kaurista. Saaliista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian Timo Savuselle, 0500 635163 esim. whatsapilla tai tekstiviestillä, soittaakin saa. Tällä sivulla pidetään ilmoitusten perusteella saalistilastoa. Tehkää myös lakisääteinen saalisilmoitus, mielellään heti ettei unohdu.

Metsäkauriin saalisilmoitus Riistakeskukseen

Kaurissaaliis alueittain 2023-24, päivitetty 15.2.

Ryhmä1:n alue:  8

Ryhmä2:n alue:  14

Ryhmä3:n alue:  5