Kaurisjahti

•Kauris on pienriistaa, pyyntilupia ei tarvita

•Noudatettava kuitenkin seurassa tehtyjä rajoituksia, kiintiöitä ja muita päätöksiä

•Metsästysalueella tulee olla oikeus kauriin metsästykseen. Riittää jos on oikeus hirvieläinten metsästykseen, kaurista ei tarvitse erikseen mainita.

•Metsästäjällä tulee olla suoritettuna ampumakoe

•Saaliista on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus 7 vuorokauden kuluessa kaadosta.

•Seuran omia ilmoitusvelvollisuuksia tulee noudattaa.

•Jahti alkaa 1.9. Ajavan koiran käyttö sallittua 24.9. alkaen. Jahti päättyy 15.2. Kevätpukin jahtiaika 16.5.-15.6.

        •Vaikka lakisääteinen etäisyys (150 m asuttuun rakenukseen) täyttyisi, silti käytettävä harkintaa (kauriit ovat usein lähellä asutusta).Onko turvallista metsästää,ja vaikka olisi, onko järkevää?

        •Viljelysten tallominen ehdottomasti kiellettyä! Tästä voi poiketa vain maanomistajan luvalla.

Kesäkokouksessa tehtiin päätös siitä että kauriiden kiintiö tälle metsästyskaudelle on 60 kpl. Ne jaetaan hirvi/peuraryhmäalueittain 20kpl/alue (Kellahti, Ylikylä, Alakylä). Samoin päätettiin siitä että metsästäjä voi ampua omaan käyttöönsä vain yhden kauriin. Saaliista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian Timo Savuselle, 0500 635163 esim. whatsapilla tai tekstiviestillä, soittaakin saa. Tällä sivulla pidetään ilmoitusten perusteella saalistilastoa. Tehkää myös lakisääteinen saalisilmoitus, mielellään heti ettei unohdu.

Metsäkauriin saalisilmoitus Riistakeskukseen

Nro 1. 5.9.  aikuinen uros,     Alakylä/Pohjaniittu

Nro 2. 25.9. aikuinen naaras,    Kellahti

Nro 3. 25.9.  vasa,                    Kellahti

Nro 4. 2.10. aikuinen naaras, Alakylä/Fiskee

Nro 5. 13.10. aikuinen uros, Alakylä/Fiskee

Nro 6. 5.11. aikuinen uros, Kellahti/Rottenki

Nro 7  7.11. aikuinen uros, Alakylä/Pohjaniittu

Nro 8.  13.11. vasa.              Lampaluoto

Nro 9.  21.11. aikuinen uros, Kellahti/Puoda

Nro 10. 26.11. vasa               Kellahti. Ämttö

Nro 11. 28.11. aikuinen naaras, Lampaluoto

Nro 12. 2.12.  aikuinen uros, Ylikylä/Lamppi

Nro 13. 18.12. vasa,            Alakylä/Sunti

Nro 14. 20.12. urosvasa, Kellahti

Nro 15. 8.1. naarasvasa, Alakylä/Pohjaniittu

Nro 16. 8.1. naarasvasa, Ylikylä/Pullero

Nro 17. 8.1. naarasvasa, Ylikylä/Niittupohja

Nro 18. 8.1. aikuinen naaras, Ylikylä/Niittupohja

Nro 19. 14.1. urosvasa, Ylikylä/Pullero

Nro 20. 14.1. aikuinen uros (ravinnoksi kelpaamaton)), Ylikylä/Vadesbacka

Nro 21. 16.1. aikuinen naaras, Kellahti/Ämttö

Nro 22. 21.1. aikuinen uros, Alakylä/Pohjaniittu

Nro 23. 25.1. aikuinen uros, Kellahti

Nro 24. 29.1. aikuinen naaras, Alakylä/Sunti

Nro 25. 5.2. vasa, Ylikylä/Pisikkala

Nro 26. 5.2. aikuinen naaras, Ylikylä/Pisikkala

Nro 27. 5.2. aikuinen naaras, Ylikylä/Lamppi

Nro 28. 10.2. urosvasa, Kellahti/Rottenki

Nro 29. 10.2. aikuinen naaras, Kellahti/Rottenki

Nro 30. 10.2. aikuinen naaras, Kellahti/Puoda

Nro 31. 11.2. aikuinen uros, Lampaluoto

Nro 32. 11.2. urosvasa, Kellahti/Ämttö

Nro 33. 11.2. aikuinen uros, Alakylä/Maijala

Nro 34. 15.2. aikuinen uros, Ylikylä/Strika

Nro 35. 15.2. vasa, Alakylä/Pohjaniittu

Nro 36. 22.5. kevätpukki, Ylikylä/Lamppi