Ajankohtaista

Tärkeää koiratietoa: Vaikka seuralla on vuokramaita myös valtatie 8:n itäpuolella, ei sinne kuitenkaan ole mitään asiaa! Ahlströmin kanssa on sopimus siitä että me metsästämme ja koulutamme koiria tällä puolella ja he tien itäpuolella. Tie on raja.
Mikäli koirasi menee kasitien itäpuolelle, siitä on AINA ilmoitettava heidän yhteyshenkilölleen Antti Tuomiselle lähettämällä whatsapp-viesti tai tekstiviesti numeroon 050 5895 718.  Viestissä tulee kertoa että kyseessä on koiran koulutus, paikka jossa koira on mennyt tien yli, ja ilmoittajan nimi. Jos on jahtitilanne, pitää soittaa.
Ja ilmoitus pitää tehdä heti kun koira on ylittänyt tien, eikä sitä voi mennä haeskelemaan jos ei ole ilmoittanut. 


Torstain kivääriharjoitukset on siirretty ensi viikon tiistaihin 12.9. Kellonaika pysyy samana eli klo 17.00.

Seuran hirvi- ja peurajahtikokous pidettiin 27.8. Tässä päätöksiä:
Hirvijahtimaksu 70€, peurajahtimaksu 30€, yhteensä 100€.  Maksetaan seuran tilille FI02 5700 1644 1034 75 .( Viestillä jahtimaksu ja summa ) Maksu 31.8 tai ennen osallistumista  mutta viimeistään 15.9.

Lupien jako, hirvet:
1 ryhmä  10+11 joista 1+1 mo.
2 ryhmä 10+11 joista 1+1 mo, 1 aik.myyntiin.
3 ryhmä  10+8  joista 1+1 mo, 2 aik myyntiin.

Peurat:
1 ryhmä  36 vhp, 3 kp
2 ryhmä 35 vhp, 3 kp
3 ryhmä 30 vhp, 3 kp
4 vhp-lupaa varataan Erähertat-leiriä varten.
Loput 15 vhp-lupaa jää jakamatta ja ne jaetaan myöhemmin mikäli on tarvetta.
1 kp-lupa jää myös jakamatta. 

Jahtipäälliköt:
Pääjahtipäällikkö T.Savunen, varalla M. Merimaa

1 ryhmä, A. Forsman
2 ryhmä T. Savunen
3 ryhmä T. Honkanen

Jahtien aloitus:
Hirvi: Pellolta vahtimalla 1.9 alkaen lain sallimissa paikoissa. Maanomistajan sitä vaatiessa ensisijainen toimenpide karkottaminen. Vahtimismetsästyksestä ja paikasta ilmoitettava pääjahtipäällikölle ennen metsästystä.
Suositus: Yli 4 p sonnia ei saa ampua ennen koirajahdin 14.10 alkua.

Suositus : Metsästys ensisijaisesti pelloilta jotka ovat tavanomaisessa viljan tai muun kasvin tuotannossa ja joiden tarkoituksena on tuottaa satoa.

V-peura:Vahtiminen  1.9 alkaen.Ajavalla koiralla 30.9 alkaen. Haettu ja saatu poikkeuslupa keinovalon ja yötähtäinlaitteiden käyttöön. Toimittava lupaehtojen mukaan.

Vahtiminen sen  ryhmän alueelta jossa metsästää.

K-peura:Vahtimalla 1.9 alkaen. Ajavalla koiralla 30.9 alkaen. Pyritään käyttämään pyyntiluvat ensisijaisesti ns, kyttäysjahtina .Perustetaan turvalliset kytispaikat jotka ryhmien jahtipäälliköt hyväksyvät. Nämä paikat kaikkien ryhmien käytössä jahtipäälliköiden ohjeiden mukaisesti.

Yhteisjahdit ja vieraat:
Jokainen ryhmä järjestää yhteishirvijahdin. Myös muut yhteisjahdit ovat mahdollisia ja myös toivottavia.
Hirvieläinjahteihin voidaan ottaa vieraita, tällöin vieras maksaa vieraskorttimaksun 50€.  Seuran kutsumilta vierailta, koiranohjaajilta ja aseettomilta vierailta ei peritä maksua. 

Muita asioita:
Seuran hirvenhaukkukokeet 16.9. Toivotaan osallistumisia sekä omasta seurasta että muualta. Myös tuomareita ja oppaita tarvitaan!

Erä-Hertat -leirin suunnittelupalaveri metsästysmajalla maanantaina 11.9. klo 18. Toivotaan talkooväkeä kaikista hirviryhmistä jotta leiri saadaan vietyä sujuvasti ja suunnitellusti läpi. Leirin ajankohta on siis 5.-8.10.