Metsästys‎ > ‎

Kaurisjahti

Kesäkokouksen päätöksellä seuran alueelta voidaan tällä metsästyskaudella metsästää 30 metsäkaurista. Kevätpukkijahti on sallittu.

Lähtiessään jahtiin metsästäjän on tiedettävä tai varmistettava onko metsästettävässä kiintiössä varaa.
Saadusta saaliista on ilmoitettava. Yhteyshenkilöitä ovat:
Tapio Pajunen (040 531 9348), Timo Savunen (0500 635 163) ja Marko Merimaa (045 2190299)


Yksi jäsen ei saa metsästää itselleen enempää kuin yhden kauriin. Jos siis olet ampunut kauriin syksyllä, et voi kevätpukkijahdissa ampua toista.
Kauriin kyttäämiseen ruokintapaikalta tulee aina etukäteen kysyä lupa ruokintapaikan ylläpitäjältä, samoin pitää muistaa säädökset jotka koskevat metsästystä asutuksen lähellä.

Muistakaa myös, että
Metsästysasetuksen (666/1993) 44 §:n mukaan metsästäjän on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle(aluetoimistolle)metsäkauriin metsästyksen tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi.

Metsäkauriin saalisilmoitus Riistakeskukseen
Comments