Metsästys‎ > ‎

Kaurisjahti

Kauris on pienriistaa, pyyntilupia ei tarvita
Noudatettava kuitenkin seurassa tehtyjä rajoituksia, kiintiöitä ja muita päätöksiä
Metsästysalueella tulee olla oikeus kauriin metsästykseen. Riittää jos on oikeus hirvieläinten metsästykseen, kaurista ei tarvitse erikseen mainita.
Metsästäjällä tulee olla suoritettuna ampumakoe
Saaliista on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus 7 vuorokauden kuluessa kaadosta.
Seuran omia ilmoitusvelvollisuuksia tulee noudattaa.
Jahti alkaa 1.9. Ajavan koiran käyttö sallittua 24.9. alkaen. Kevätpukin jahtiaika 16.5.-15.6.
        •Vaikka lakisääteinen etäisyys (150 m asuttuun rakenukseen) täyttyisi, silti käytettävä harkintaa (kauriit ovat usein lähellä asutusta).Onko turvallista metsästää,ja vaikka olisi, onko järkevää?
        •
Viljelysten tallominen ehdottomasti kiellettyä! Tästä voi poiketa vain maanomistajan luvalla.


Kesäkokouksessa tehtiin päätös siitä että kauriiden kiintiö tälle metsästyskaudelle on 60 kpl. Ne jaetaan hirvi/peuraryhmäalueittain 20kpl/alue (Kellahti, Ylikylä, Alakylä). Samoin päätettiin siitä että metsästäjä voi ampua omaan käyttöönsä vain yhden kauriin. Saaliista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian Timo Savuselle, 0500 635163 esim. whatsapilla tai tekstiviestillä, soittaakin saa. Tällä sivulla pidetään ilmoitusten perusteella saalistilastoa. Tehkää myös lakisääteinen saalisilmoitus, mielellään heti ettei unohdu.

Nro 1. 5.9.  aikuinen uros, Alakylä/Pohjaniittu
Nro 2. 25.9.                     , Kellahti
Nro 3. 25.9.                     , Kellahti

Comments