Metsästys

Seuramme jäsenistöllä on varsin monipuoliset mahdollisuudet harjoittaa tätä jaloa harrastustamme - joillekin jopa elämäntapaa.
Näkyvintä metsästystä on hirvijahti, johon vuosittain osallistuu lähes sata jäsentä. Jotakuinkin yhtä paljon innostusta on myös valkohäntäpeura- ja metsäkaurisjahtiin.
Jonkinlaisena erikoisuutena voi riistaeläimistä pitää kuusipeuraa, joiden olemassaolo on hiljalleen vakiintunut.

Seurassa on kuitenkin noin 280 jäsentä, joten paljon on myös vain pienriistaa metsästäviä sekä tietysti heitä jotka syystä tai toisesta eivät enää varsinaisiin jahtitapahtumiin pääse tai osallistu.

Sepelkyyhkyjä, vesilintuja, kanalintuja, metsäjäniksiä, rusakoita, pienpetoja ja euroopanmajavia. Kaikkia näitä voi seuramme alueilla tavoitella kunhan noudattaa sääntöjä ja määräyksiä, ja muistaa että metsästäjä haluaa aina huolehtia riistakantojen elinvoimaisuudesta - ehkä pienpetoja lukuunottamatta.