Kenneltoiminta

AJOKOIRAPÄIVÄ   La. 22,2,2014.  
Pahamäen kota.  Aloitellaan kello 08,00


Yksi metsästysseuran perustoiminnoista on kenneltoiminta, jonka tarkoituksena on edistää metsästyskoirien käyttöä metsästyksessä.
Tavoitetta toteutetaan järjestämällä koirakoetoimintaa sekä koetuomarikursseja.

Ahlaisten Metsästysseuralla on vahvat perinteet erityisesti hirvikoira- ja ajokoiratoiminnassa. Viimeisen vuosikymmenen aikana innostus on kasvanut
erityisesti mäyräkoirien ajokoetoimintaan.

Perinteisen kenneltoiminnan lisäksi seura on jo useana vuonna järjestänyt suuria koiranäyttelyitä joissa myös metsästyskoirarotuja on ollut esillä.
Viimeisimmässä, toukokuussa Porissa järjestetyssä näyttelyssä, esittäytyi noin 500 koiraa.

Kenneltoimintaa varten on perustettu oma toimikuntansa, ja sen vetäjänä toimii Tapio Pajunen (040 531 9348).
Alisivut (1): Kokeet ja kurssit
Comments