Ajankohtaista


emä ja vasa

Hirvi- ja peurajahtimaksut tälle syksylle ovat: hirvi 60€, peura 30€, yhteensä 90€.
Maksu suoritetaan tilisiirtona seuran tilille ja viitteeksi laitetaan oma jäsennumero!
Muistakaa maksaa maksunne ennen jahdin alkamista.

Pääjahtipäällikkönä tällä kaudella toimii Marko Merimaa joka on samalla 3.ryhmän jahtipäällikkö. 1. ryhmässä päällikkönä toimii Jarmo Viitanen ja 2.ryhmässä Timo Savunen. Ryhmät valitsevat tarvittavan määrän varapäälliköitä keskuudestaan.

Peurajahti alkoi vahtimismetsästyksellä jo syyskuun alussa. Vielä ei kaatoja ole tehty mutta yhteislupakumppani PSPMY on jo pari peuraa ampunut. Koiralla metsästys alkaa 26. syyskuuta, ja hirven osalla sitten lokakuun puolella 10. päivä.

Majavalupia saatiin tällä kertaa mukavat 16 kappaletta ja ne ovat heti käytössä tänään alkaneelle kaudelle. Varsinkin vahinkokohteisiin kannattaa panostaa nyt heti. Näin on myös tehty sillä ensimmäinen majava saatiin heti avauspäivänä ja yhteensä kolme lupaa on jo käytetty.

Seuran kesäkokous pidettiin metsästysmajalla sunnuntaina 9.8. Kokouksessa päätettiin mm. metson metsästyksen sallimisesta niin että seuran alueelta voidaan pyytää 10 urosmetsoa. Yksi metsästäjä ei kuitenkaan voi ampua kuin yhden metson, ja ennen jahtia pitää varmistua että kiintiössä on varaa. Samaten saaliista pitää heti ilmoittaa. Systeemi on siis jotakuinkin sama kuin kaurisjahdissa.
Yhteyshenkilönä toimii Viitasen Mauri, 040 838 1309.

Lupaa on kestänyt nyt viikon päivät ja vielä ei ensimmäistäkään metsoa ole keikannut. Lupahan jatkuu marraskuun 10. päivään ja teerellä jopa joulukuun 10. päivään saakka.

Puinnit tuntuvat venyvän aika pitkälle tänä syksynä joten on myös hyvä pitää mielessä ettei missään viljelysmailla sovi metsästää ennen kuin sato on korjattu talteen!
Urosteeriä ja metsäjäniksiä saa metsästää vapaasti mutta teeriä on kyllä havaintojen perusteella todella vähän.

Pukki kivellä


Metsäkauriita saa jälleen metsästää 30 yksilöä, eli 10 per alue (Ylikylä, Alakylä, Kellahti). Yksi jäsen saa metsästää itselleen vain yhden kauriin ja saaliista on ilmoitettava yhteyshenkilölle (Pajunen, Merimaa, Savunen). Ja tietenkin on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus!

Tarkistakaa vielä itse kaikki Riistakeskuksen asettamat rajoitukset! Huomioitavaa on mm. se että ilmoitusvelvollisuus on myös seuraavilla lajeilla:
haapana, isokoskelo, heinätavi, tukkasotka, lapasorsa, jouhisorsa ja nokikana. Metsähanhi on rauhoitettu!
 Alisivut (1): Tapahtumakalenteri